ZELENO SRCE: OBEZBIJEĐENA JEDNOKRATNA POMOĆ ZA 24 LICA SA CETINJA

Humanitarna sekcija ,,Zeleno srce“, koja je dio Ekološkog pokreta ,,OZON“, u saradnji sa cetinjskim Centrom za socijalni rad organizovala je u četvrtak 19. Januara u podgoričkom hotelu ,,City,  Donatorsku konferenciju koja je imala za cilj da se obezbjede sredstva za 24 lica koja se nalaze na evidenciji ove javne ustanove, što je i ostvareno.

Ozonovo rukovodsto, na čelu sa mr Nikolom Perovićem, Predsjednikom Upravnog odbora Udruženja i koordinatorom ,,Zelenog srca“, uplatiće sredstva u visini od 1.200 € (hiljadu i dvijestotine evra), što znači da je obezbijeđena jednokratna pomoć od po 50 € (pedeset evra) za sva 24 lica koja je predložio cetinjski Centar za socijalni rad.

Doprinos ovom dešavanju dao je i Hotel ,,City” koji je bez nadoknade ustupio salu i potrebnu tehničku opremu za Konferenciju.

Takođe i više privrednih subjekata , kojima su proslijeđena imena i brojevi ličnih računa lica sa evidencije Centra za socijalni rad, obećalo je da će se pridružiti ovoj akciji ,,Zelenog srca“ i pružiti pomoć građanima/kama Cetinja, kojima je to veoma potrebno.

Ekološki pokret ,,OZON“ je ostvario komunikaciju i sa lokalnom upravom Prijestonice, čiji je predstavnik g-din Momčilo Martinović, prisustvovao Konferenciji i dogovoreno je da se nastavi saradnja u humanitarnim akcijama.

Sem primarnih ekoloških,  Ozon se trudi da u kontinuitetu organizuje i humanitarne akcije, kako bi i na taj način uticali na povećanje kvaliteta života zajednice i građanske solidarnosti.

Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Pres povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak“

Detalj sa presa u Arhus centru Nikšić

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić konferenciju za novinare povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak građana Nikšića“, realizovanog u okviru projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“.

Istraživanje koje su sproveli naši volonteri Slavica Zorić, Aleksandra Gvozdenović i Duško Vujačić, urađeno je na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika i po sistemu terenskog rada, dok je metodologija koja je korišćena razvijena na Fakultetu za primjenjenu ekologiju ,,FUTURA“ u Beogradu.

Rezultati istraživanja su veoma alarmantni jer se ispostavilo, ovom kvantitativnom metodom koja pokazuje koliko racionalno koristimo lokalne resurse, da građanima Nikšića u prosjeku treba pet planeta za način života koji vode.

Nastavite sa čitanjem

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet: Bespravna sječa i nelagalna prodaja šume

APEL MINISTRU MILOŠEVIĆU – NAPRAVITE PROMJENE ILI PODNESITE OSTAVKU

Prizor sa nikšićkih ulica

Ekološki pokret ,,OZON“ apeluje na Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoj, g-dina Tarzana Miloševića, da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima sprovede istragu kako je moguće da se ogromna količina bespravno i nenamjenski posječene šume nesmetano i nelegalno transportuje i prodaje na javnim površinima u gotovo svim opštinama u Crnoj Gori, a naročito u Nikšiću, i kako to prolazi bez reagovanja resorne – šumarske inspekcije koja bi trebala da spriječi da posječena stabla dođu na sivo tržište.

Obzirom da po pravilu u ovo doba godine, problem nelegalne prodaje jelki i badnjaka naročito biva izražen, što za posledicu ima pustošenje i određenih lokaliteta u državnom vlasništvu, koji su itekako dobro poznati svim dugogodišnjim funkcionerima iz ovog resora, koji i imaju veliku odgovornost za neodrživo upravljanje šumskih fondom, ubjeđeni smo da je neophodno procesuirati sve one koji nemaju kapacitet  ili svjesno odbijaju da rade posao koji im je povjeren a to je zaštita javnog a ne privatnog ili ličnog interesa.

Ukoliko se žele realizovati planovi, koji su pompezno najavljeni na II Šumarskom forumu, onda treba za taj posao imenovati ljude koji imaju dovoljno profesionalnosti da rade ono što je veoma jednostavno – da primjene važeće zakone.

Nastavite sa čitanjem

SAČUVAJMO ULCINJSKU SOLANU

Predmet:  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Vladu Crne Gore da ne dozvoli da se uništi ulcinjska Solana, koja zbog svog ornitološkog značaja ima neprocjenjivu ekonomsku vrijednost, mnogo veću nego što će generacije građana/ki Crne Gore imati od bilo kakvog projekta na tom prostoru, koji bi uzgred i trajno poremetio postojeći ekosistem.

Obzirom da je riječ o jednom od najprepoznatljivijih lokaliteta koji Crnu Goru u svijetu može predstaviti kao državu koja svoju budućnost temelji na principima održivog razvoja, i koji ako se spriječe problemi sa krivolovom, što je takođe stvar volje donosioca odluka, može donijeti ekonomske benefite i sadašnjim i generacijama koje dolaze, upozoravamo cjelokupnu javnost da bi uništavanje ulcinjske Solane jednom za svagda ugasilo nadu da ćemo ostvariti ustavno opredjeljenje i postati ekološka država, što bi nesumnjivo imalo negativan efekat i na razvoj turizma kao jedne od strateški najvažnijih grana.

Opominjemo donosioce odluka, ako ne misle da će izvori prihoda u budućnosti biti od invazije golfera ili uvođenja u zakonski okvir krivolovnih organizacija, koje doduše imaju međunarodni karakter, da bi svaka nedovoljno dobro izvagana odluka, prouzrokovala nesagledive posledice i po državu, a naročito po lokalnu zajednicu.

Upravo zato, a uzimajući u vidu dosadašnju praksu provlačenja javnih procedura na ,,mala vrata“, naročito kada su u pitanju ekološke teme, apelujemo na građane Ulcinja i cijele Crne Gore i sve nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine ili održivim razvojem, naučne ustanove i medije, da se uključe u javne rasprave za sve procedure koje budu potrebne da bi se eventualno počeli bilo kakvi građevinski radovi na ulcinjskoj Solani i tako pokažu građansku odgovornost.

Na to nam daje pravo i Ustav Crne Gore i međunarodni ugovor Arhuska konvencija koji je transponovan u naše zakonodavstvo i ukoliko želimo da sačuvamo mogućnost da naša država bude prepoznatljiva po prirodnima vrijednostima, od čega možemo imati isključivo benefite vrijeme je da pokažemo da smo spremni i da argumentima ubjedimo donosioce odluka da je javni interes ispred privatnog.

Obzirom da je istraživanje koje smo povodom 20 godina od usvajanja žabljačke deklaracije sproveli u svim crnogorskim opštinama i na reprezentativnom uzorku pokazalo da preko 70% građana/ki želi da učestvuje u donošenju odluka iz oblasti životne sredine smatramo da je ulcinjska Solana pravi primjer da u praksi dokažemo da želimo ekološku državu.

Jer javni interes se jednakom posvećenošću brani i u Podgorici, i u Nikšiću, i u Budvi, i na beranskim Vasovim vodama i na ulcinjskoj Solani.

Sačuvajmo ono što još nije uništeno. Mi odlučujemo.

Materijal za preuzimanje:

Press clipping_Solana

Podijeljene Zelene zvijezde za 2011 godinu

Dobitnici Zelene Zvijezde 2011

Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih organizacija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“ upriličili su u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma svečanu dodjelu godišnjih nagrada Zelena zvijezda za oblast zivotne sredine.

Laureati za 2011 godinu su:

–          OEBS misija u Crnoj Gori za podršku institucijama i civilnom društvu u oblasti životne sredine,

–          Specijalna Antiteroristička Jedinica (SAJ) za akciju ,,Očistimo Moraču“,

–          NVO Green Home, Podgorica za javni angažman i projektne aktivnosti,

–          Pivara ,,Trebjesa“ članica StarBev Grupe za društveno odgovorno poslovanje u oblasti životne sredine,

–          TV Vijesti – Jutarnji program ,,Boje jutra“ za medijsko praćenje ekoloških tema,

–          Odbor za zaštitu Dragišnice za građansku inicijativu u oblasti životne sredine.

Nastavite sa čitanjem

ODRŽANA INTERNACIONALNA KONFERENCIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU

Detalj sa Konferencije

Ekološki pokret ,,OZON“ u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva Milieukontakt International (Holandija), KOCKA (Makedonija) i EDEN (Albanija) u subotu 17 i nedjlelju 18. decembra u hotelu ,,City“ u Podgorici organizovao je Internacionalnu konferenciju ,,Održivi razvoj i dobro upravljanje na lokalnom nivou u Zemljama Zapadnog Balkana“.

Konferencija je bila završna aktivnost projekta ,,Evropsko Partnerstvo za Lokalne Zelene Agende“ koji se u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji realizovao u periodu od 1.marta 2010 godine.

Na konferenciji na kojoj su sem učesnika projekta prisustvovali i predstavnici lokalnih uprava u kojima se realizovale aktivnosti,  predstavljeni su ostvareni rezultati i akcije.

Nastavite sa čitanjem

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet:  Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011

 NOVI GLUMCI STARI SCENARIO

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Skupštinu Crne Gore i Vladu Crne Gore da od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću zahtjeva da poništi Odluku i na taj način pokažu da su opredjeljeni za suštinsku saradnju sa civilnim društvom, konkretno sa nevladinim organizacijama, što je bila i jedna od preporuka EU.

Pošto je više nego očigledno da je Odluka usvojena značajno kasnije nego što je bilo najavljeno u Javnom pozivu (45 dana) , da značajan broj finansijski podržanih projekata nema dovoljan iznos (60%) za kvalitetnu realizaciju, te da svi projekti koji imaju veći dio sredstava obezbjeđenih iz EU fondova nijesu podržani, čime su se stekli uslovi da se preispita i na koji način su članovi/ce Komisije odlučivali o prioritetima i da li su oni bili javni ili privatni, izražavamo razočarenje načinom na koji se pokušavaju poništiti svi postignuti pozitivni pomaci u dijelu komunikacije i saradnje Parlamenta, Vlade,  nadležnih institucija na državnom i lokalnom nivou sa nevladinim udruženjima i medijima koji imaju kapaciteta da na visoko profesionalan način i u kontinuitetu pokušavaju ukazati na propuste i štititi javni interes.

Naročito smo razočarani nespornom činjenicom da su, nakon prošlogodišnje raspodjele koja je kod velikog broja NVO izazvala negodovanje radom Komisije, što je prouzrokovalo i da dođe do promjena u tom mješovitom tijelu, te pompeznih najava da će ovogodišnja raspodjela biti urađena na profesionalan način uz uvažavanje prioriteta cijelog društva a ne pojedinaca, opet izigrana očekivanja velikog broja nevladinih organizacija koje imaju sjedište van Podgorice da će kvalitet projektne ideje i referentnost aplikanata biti najvrijedniji argumenti prilikom izbora.

Da ne bi bilo dileme, da je naše reagovanje proisteklo zbog toga što naš projekat ,,Škola Urbane Ekologije 2011-2012“ koga smo kandidovali u dijelu Vaninstitucionalno obrazovanje, nije finansijski podržan, jer ne sumnjamo da će njegov kvalitet i potreba za realizacijom biti dovoljni razlozi da ga podrže drugi donatori, javno obećavamo da nećemo aplicirati za sredstva ukoliko ovogodišnja Odluka bude poništena i Javni poziv ponovljen.

Vjerujemo da to što će jedna organizacija koja ima sve potrebne preduslove da aplicira i realizuje projekat na planirani način, biti manje na listi za razmatranje, makar malo olakšati reizbor Komisije o projektima od javnog značaja. A možda i reizbor samih članova/ca Komisije?

Nadamo se da će Skupština i Vlada prepoznati ko radi na tome da građanima Crne Gore budu bolji uslovi za život.

Aleksandar Perović, izvršni direktor

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ izražava nezadovoljstvo načinom na koji je juče u Skupštini Crne Gore vođena rasprava o predlogu ažuriranog Zakona o upravljanju otpadom, gdje je ubjedljiva većina donosioca odluka na najvišem nivou pokazala potpunu nezainteresovanost da se suštinski unaprijedi stanje u ovoj oblasti od životnog značaja.

Naročito nas uznemirava način na koji se pokušavaju dobiti sitni politički poeni na račun postojećih problema sa kojima su suočeni građani svih opština Crne Gore, pa samim tim i poslanici/ce, ako znamo da niko od njih nije našao za shodno da javno podrži građanske inicijative koje su tokom 2011. godine vođene u Beranselu, Grblju, Nikšiću, a koje su imale za cilj borbu za poštovanje Ustavom i setom zakona garantovanih prava na zdravu životnu sredinu.

Neprihvatljivo je da se briga za zdravlje građana i kvalitet životne sredine, čiji interes bi trebao biti prioritet njihovim legitimnim predstavnicima/cama u Skupštini Crne Gore, svodi na par populističkih govora, koji svakako nijesu odraz poznavanja materije ili stanja na terenu, dok se interesima privatnih firmi koje su i najveći zagađivači posvećuje neuporedivo veći prostor i primjetno ulažu veći napori da se unaprijedi stanje.

Poražavajuće je da se 20 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom ponovo čuju međusobne optužbe vršioca vlasti sa državnog i lokalnih nivoa, za činjenicu da imamo opasan otpad, kao posledicu neselektivnog odlaganja, u gotovo svakom kontejneru ali svakom vodotoku u Crnoj Gori.

Posebno brine nesporna činjenica da nadležni organi ne pokazuju volju da procesuiraju prekršioce ovog zakona, niti da pokrenu odgovarajuće postupke protiv onih pojedinaca koji su odgovorni za različite nepravilnosti koje su identifikovane u dijelu izrade pratećih dokumenata potrebnih za uspješnu primjenu Zakona o upravljanju otpadom.

Pitamo javno dokle će se tolerisati kršenje zakona na deponiji opasnog otpada na Vasovim vodama, gdje se gotovo svakodnevno odlažu razne vrste otpada uprkos činjenici da je dokazano niz nepravilnosti u dijelu izrade projektne dokumentacije? Dokle će se dopuštati da se na deponiji opasnog otpada u Mislovom dolu odlaže otpad iz opština Cetinje, Kotor i Budva i na taj način pravi nelojalna konkurencija jedinoj donekle uređenoj deponiji Livade u Podgorici? Dokle će oni koji gotovo svakodnevno nesmetano odlažu otpad u vodotoke prolaziti nekažnjeno? Dokle će gotovo svakodnevno nicati divlje deponije i na onim mjestima koja su bila očišćena i na taj način zloupotrebljavati novac poreskih obveznika i donatora?

Pitamo kome je u interesu da se dopušta da nadležni inspekcijski organi na lokalnom nivou uporno ne rade svoj posao, i zašto se ta nadležnost ne podigne na veći, državni nivo, jer je više nego izvjesno da je upravo to jedan od glavnih problema zbog kojih Zakon o upravljanju otpadom biva konstantno opstruisan?

Imajući u vidu važnost poglavlja 27 za proces pregovora sa EU, ubjeđeni smo da će izazovi sa kojima ćemo se kao društvo susresti u dijelu primjene Zakona o upravljanju otpadom biti veoma zahtjevni i ukoliko u najskorijem roku nadležne institucije ne pokažu volju da se dijametralno promjeni dosadašnja praksa, posledice sa kojima ćemo neizbježno biti suočeni biće pokazatelj da privatni interes na ovim prostorima ima primat nad javnim.

Pozivamo Vladu Crne Gore da pokaže odlučnost u sprovođenju novog Zakona o upravljanju otpadom uz efikasnu i neselektivnu primjenu kaznenih mjera, jer jedino na taj način je moguće unaprijediti postojeće neodrživo stanje, koje sem ekoloških ima isto tako nesagledive i ekonomske posledice, što se u vremenu globalne krize ne smije tolerisati.

Nadamo se da će naš apel usloviti da i poslanici/ce pronađu u sebi motiv da obiđu neku od brojnih deponija opasnog otpada, kao što su npr. beranske Vasove vode, nikšićke Halda ili Mislov do, i svojim očima vide ono o čemu raspravljaju u Skupštini Crne Gore.

Ukoliko im trebaju tumači koji će im objasniti zašto su gotovo sve postojeća neuređena odlagališta na kojima se (ne)planski deponuje otpad iz crnogorskih opština ustvari deponije opasnog otpada a ne komunalnog kako se to pokušava plasirati u javnosti, rado ćemo ih obezbjediti i to iz redova stručne i laičke javnosti.

Poziv je javan i otvoren. Jer mi smo tu zbog javnog interesa, što bi trebalo da nas povezuje sa donosiocima odluka iz Skupštine Crne Gore.

 Aleksandar Perović, izvršni direktor

Web clipping:

http://www.vijesti.me/vijesti/briga-poslanika-zdravlje-svedena-populisticke-govore-clanak-51561

Press clipping:

Održana radionica za anketare

Detalj sa radionice

Ekološki pokret ,,OZON“ organizovao je danas u prostorijama Arhus Centra Nikšić, radionicu za anketare/ke koji će sprovesti anketu u okviru istraživanja Ekološki otisak građana Nikšića, koje je jedno od segmenata projekta ,,Ja volim moj Nikšić a ti?“.

Anketare/ke, članove/ Ozonovog volonterskog kluba, sa ciljevima projekta kojeg je podržala Pivara Trebjesa, članica StarBev Grupe, upoznali su projektni tim, Milan Korać koordinator i Biljana Kecojević, asistent.

Autor projekta, Aleksandar Perović, osmislio je praktičnu vježbu – simulaciju ankete, gdje su učesnici/e radionice postavljali jedni drugima pitanja, vezana za djelove ankete koji bi mogli eventualno da budu nepoznanica građanima/kama.

Nastavite sa čitanjem

Održana Konferencija za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“

Detalj sa Konferencije za novinare

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić, konferenciju za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“, koji je pobijedio na ovogodišnjem Konkursu za NVO koje se bave zaštitom životne sredine, kojeg je po prvi put raspisala pivara ,,Trebjesa“, članica StarBev grupe.

Na Konferenciji su govorili g-din Momčilo Mićunović, Podpredsjednik opštine Nikšić, g-đica Natalija Milić, menadžerka korporativnih poslova u Pivari ,,Trebjesa“ i g-din Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Projekat su predstavili g-din Milan Korać, koordinator i g-đica Biljana Kecojević, asistentkinja.

Nastavite sa čitanjem