Održan okrugli sto: ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori“

Detalj sa okruglog stola

U utorak 6. marta, Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih institucija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“,  u saadnji sa OEBS misijom u Crnoj Gori, upriličili su okrugli sto ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije“.

Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Evropska Agencija za životnu sredinu raspisala konkurs za mlade za najbolji video – Generacija 92

Evropska agencija za životnu sredinu (European Environmental Agency) raspisala je Konkurs za mlade  za najbolji video na temu ,,Koja je tvoja vizija održivog življenja u periodu od narednih 20 godina“.

Konkurs pod nazivom ,,Generacija 92″ pruža mogućnost mladim iz svih evropskih zemalja, uključujuči i zemlje Zapadnog Balkana, rođenim 1991, 1992 i 1993. godine da putem video forme u trajanju do 2 minuta, prikažu svoju viziju održivog razvoja u budućnosti.

Rok za prijavu radova je 2. april 2012. godine.

Učešće na Konferenciji ,,Jaka zajednica – Ključ održivog razvoja“

Detalj sa panela ,,Šanse za prekograničnu saradnju": (izvor: http://www.cdtmne.org)

U utorak 31.janura, u hotelu ,,Podgorica“ održana je Konferencija ,,Jaka zajednica – Ključ održivog razvoja“ koju su organizovale NVO Terra i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u okviru Programa Prekogranične Saradnje Albanija  -Crna Gora, koji finansira Evropska Unija.

Na jednom od ukupno tri panela na Konferenciji, kojoj su prisustvovali predstavnici/e partnerskih organizacija i relevantnih institucija iz Albanije i Crne Gore, moderator je bio Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Nastavite sa čitanjem

NOVI ZNAK ZA NOVE AKCIJE

Ekološki pokret ,,OZON“ od 02.02.2012. godine koristiće novi znak (logo) koji na najbolji način prikazuje prirodu  i domen rada našeg Udruženja.

Nastavite sa čitanjem

ZELENO SRCE: OBEZBIJEĐENA JEDNOKRATNA POMOĆ ZA 24 LICA SA CETINJA

Humanitarna sekcija ,,Zeleno srce“, koja je dio Ekološkog pokreta ,,OZON“, u saradnji sa cetinjskim Centrom za socijalni rad organizovala je u četvrtak 19. Januara u podgoričkom hotelu ,,City,  Donatorsku konferenciju koja je imala za cilj da se obezbjede sredstva za 24 lica koja se nalaze na evidenciji ove javne ustanove, što je i ostvareno.

Ozonovo rukovodsto, na čelu sa mr Nikolom Perovićem, Predsjednikom Upravnog odbora Udruženja i koordinatorom ,,Zelenog srca“, uplatiće sredstva u visini od 1.200 € (hiljadu i dvijestotine evra), što znači da je obezbijeđena jednokratna pomoć od po 50 € (pedeset evra) za sva 24 lica koja je predložio cetinjski Centar za socijalni rad.

Doprinos ovom dešavanju dao je i Hotel ,,City” koji je bez nadoknade ustupio salu i potrebnu tehničku opremu za Konferenciju.

Takođe i više privrednih subjekata , kojima su proslijeđena imena i brojevi ličnih računa lica sa evidencije Centra za socijalni rad, obećalo je da će se pridružiti ovoj akciji ,,Zelenog srca“ i pružiti pomoć građanima/kama Cetinja, kojima je to veoma potrebno.

Ekološki pokret ,,OZON“ je ostvario komunikaciju i sa lokalnom upravom Prijestonice, čiji je predstavnik g-din Momčilo Martinović, prisustvovao Konferenciji i dogovoreno je da se nastavi saradnja u humanitarnim akcijama.

Sem primarnih ekoloških,  Ozon se trudi da u kontinuitetu organizuje i humanitarne akcije, kako bi i na taj način uticali na povećanje kvaliteta života zajednice i građanske solidarnosti.

Nastavite sa čitanjem

Pres povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak“

Detalj sa presa u Arhus centru Nikšić

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić konferenciju za novinare povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak građana Nikšića“, realizovanog u okviru projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“.

Istraživanje koje su sproveli naši volonteri Slavica Zorić, Aleksandra Gvozdenović i Duško Vujačić, urađeno je na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika i po sistemu terenskog rada, dok je metodologija koja je korišćena razvijena na Fakultetu za primjenjenu ekologiju ,,FUTURA“ u Beogradu.

Rezultati istraživanja su veoma alarmantni jer se ispostavilo, ovom kvantitativnom metodom koja pokazuje koliko racionalno koristimo lokalne resurse, da građanima Nikšića u prosjeku treba pet planeta za način života koji vode.

Nastavite sa čitanjem

Podijeljene Zelene zvijezde za 2011 godinu

Dobitnici Zelene Zvijezde 2011

Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih organizacija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“ upriličili su u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma svečanu dodjelu godišnjih nagrada Zelena zvijezda za oblast zivotne sredine.

Laureati za 2011 godinu su:

–          OEBS misija u Crnoj Gori za podršku institucijama i civilnom društvu u oblasti životne sredine,

–          Specijalna Antiteroristička Jedinica (SAJ) za akciju ,,Očistimo Moraču“,

–          NVO Green Home, Podgorica za javni angažman i projektne aktivnosti,

–          Pivara ,,Trebjesa“ članica StarBev Grupe za društveno odgovorno poslovanje u oblasti životne sredine,

–          TV Vijesti – Jutarnji program ,,Boje jutra“ za medijsko praćenje ekoloških tema,

–          Odbor za zaštitu Dragišnice za građansku inicijativu u oblasti životne sredine.

Nastavite sa čitanjem

ODRŽANA INTERNACIONALNA KONFERENCIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU

Detalj sa Konferencije

Ekološki pokret ,,OZON“ u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva Milieukontakt International (Holandija), KOCKA (Makedonija) i EDEN (Albanija) u subotu 17 i nedjlelju 18. decembra u hotelu ,,City“ u Podgorici organizovao je Internacionalnu konferenciju ,,Održivi razvoj i dobro upravljanje na lokalnom nivou u Zemljama Zapadnog Balkana“.

Konferencija je bila završna aktivnost projekta ,,Evropsko Partnerstvo za Lokalne Zelene Agende“ koji se u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji realizovao u periodu od 1.marta 2010 godine.

Na konferenciji na kojoj su sem učesnika projekta prisustvovali i predstavnici lokalnih uprava u kojima se realizovale aktivnosti,  predstavljeni su ostvareni rezultati i akcije.

Nastavite sa čitanjem

Održana radionica za anketare

Detalj sa radionice

Ekološki pokret ,,OZON“ organizovao je danas u prostorijama Arhus Centra Nikšić, radionicu za anketare/ke koji će sprovesti anketu u okviru istraživanja Ekološki otisak građana Nikšića, koje je jedno od segmenata projekta ,,Ja volim moj Nikšić a ti?“.

Anketare/ke, članove/ Ozonovog volonterskog kluba, sa ciljevima projekta kojeg je podržala Pivara Trebjesa, članica StarBev Grupe, upoznali su projektni tim, Milan Korać koordinator i Biljana Kecojević, asistent.

Autor projekta, Aleksandar Perović, osmislio je praktičnu vježbu – simulaciju ankete, gdje su učesnici/e radionice postavljali jedni drugima pitanja, vezana za djelove ankete koji bi mogli eventualno da budu nepoznanica građanima/kama.

Nastavite sa čitanjem

Održana Konferencija za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“

Detalj sa Konferencije za novinare

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić, konferenciju za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“, koji je pobijedio na ovogodišnjem Konkursu za NVO koje se bave zaštitom životne sredine, kojeg je po prvi put raspisala pivara ,,Trebjesa“, članica StarBev grupe.

Na Konferenciji su govorili g-din Momčilo Mićunović, Podpredsjednik opštine Nikšić, g-đica Natalija Milić, menadžerka korporativnih poslova u Pivari ,,Trebjesa“ i g-din Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Projekat su predstavili g-din Milan Korać, koordinator i g-đica Biljana Kecojević, asistentkinja.

Nastavite sa čitanjem