SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podržava protest koji 18. marta u Podgorici organizuju Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Studentska unija, kao i sve iznijete zahtjeve koji su u interesu  ubjedljive većine građana/ki Crne Gore. Preciznije svih koji se nijesu ugradili u neku od sumnjivih privatizacija.

Imajući u vidu da je stanje životne sredine, naročito u oblasti upravljanja otpadom, alarmantno, što nesporno svjedoči činjenica da se otpad transportuje i deponuje bez važeće dokumentacije i u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju otpadom, te da na svim neuređenim smetlištima u Crnoj Gori ima prostora da se ispitaju koruptivne i kriminalne radnje, čvrsto vjerujemo da su privatni interesi daleko ispred javnog, te da je isključiva krivica za postojeće stanje na donosiocima odluka i to na najvećem nivou.

Upravo zbog činjenice da se građanima/kama naplaćuju  komunalne usluge a pritom svjesno krši Zakon o upravljanju otpadom, dok Zakon o komunalnim djelatnostima još uvijek nije na snazi, koristimo povod da ukažemo na još jedan račun koji plaćamo a koji je u potpunoj suprotnosti sa javnim interesom. Nije normalno da građani/ke plaćaju da se različite vrste neselektivno prikupljenog otpada, što je u suštini opasni otad,  prebacaju na neuređene i nelegalne deponije čime se ugrožava stanje životne sredine  i zdravlje ljudi.

Da smo u potpunosti u pravu, te da govorimo na osnovu agrumenata i provjerenih podataka objavljujemo dokumentaciju u kojoj se vidi da je za privremene deponije u Nikšiću (Mislov do) i u Beranama (Vasove vode)  istekao ugovoreni rok, da su istekle ekološke saglasnosti date za Elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za regionalne centre za upravljanje otpadom u Nikšiću, Beranama i Kotoru, te da su ugovori između opština Nikšić, Kotor i Budva o deponovanju smeća na Mislovom dolu, koje se vrši gotovo svakodnevno, takođe istekli i u suprotnosti sa odlukom o namjeni tog zemljišta samo za potrebe gradskih i prigradskih naselja.

Apelujemo na nadležne institucije da izađu na teren i spriječe ekološki i privredni kriminal, da utvrde ko je odgovoran za propuste i ko se ugradio, a na Vladu da omogući subvencije za poslovanje Javnih komunalnih preduzeća, dok se ne stvore uslovi za pravilno upravljanje otpadom u Crnoj Gori i efikasnu primjenu važećih zakona.

Pozivamo građane/ke Crne Gore da na protest ponesu i račune za komunalne usluge i na taj način pokažu da ne žele da žive u zagađenoj životnoj sredini.

Vrijeme je da se sa riječi pređe na djelo i da svako plaća svoje dugove.

Aleksandar Perović, izvršni direktor

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE:

Opština Nikšić:

Dopis JKP Nikšić

Sl List_Odluke

Ugovor o zakupu zemljista_Mislov do

Ugovor sa opstinom Budva

Ugovor sa opstinom Kotor

Ekološka saglasnost_NK

Opština Berane:

Dopis JP Komunalno Berane

Rjesenje o lokaciji

Ugovor o zakupu zemljista

Ekoloska saglasnost_BA

Optšina Kotor:

Ekoloska saglasnost_KO

Dopisi Ministarstva održivog razova i turizma:

Dopis MORT

Dopis od Pomoćnika ministra u kom se pominje da i opština Cetinje dovozi dio komunalnog otpada na neuređeno odlaglište Mislov do,

Dopis_Sektor za građevinarstvo

Potvrda od Ministarstva održivog razvoja i turizma (Sektor za građevinarstvo) da nosioci projekata nijesu u propisanom predali zahtjeve za građevinske dozvole, što je potvrda da su ekološke saglasnosti nevažeće i čime su se stekli uslovi za nove procedure procjene uticaja na životnu sredinu uz učešće zainteresovane javnosti.

Advertisements

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

2. FEBRUAR MEĐUNARODNI DAN VLAŽNIH STANIŠTA

VALORIZUJMO ULCINJSKU SOLANU NA ODRŽIV NAČIN

Ekološki pokret ,,OZON” povodom 2. februara, Svjetskog dana vlažnih staništa, koji se ove godine obilježava pod sloganom ,,Turizam u vlažnim područjima – fantastično iskustvo poziva Vladu Crne Gore da u skladu sa ustavnim opredjeljenjem ekološke države, donese realnu strategiju za valorizaciju prirodnih resursa koji imaju poseban značaj kako bi konačno i lokalne zajednice imale benefite od onoga čime raspolažu.

Obzirom da već duži period postoji očigledna namjera da se građanske inicijative, naročito one koje pokreću nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, u javnosti prikažu kao kočnica za razvoj i hajke na potencijalne investitore, smatramo da je upravo na ovaj važni međunarodni datum neophodno ukazati i na mogućnosti za valorizaciju prirodnih resursa koji nijesu sagledani niti iskorišćeni na kvalitetan način.

Kako bi dokazali javnosti da ekološke nevladine organizacije nijesu za konzervaciju prirodnih resursa, već upravo suprotno da itekako razumijemo potrebu njihovog održivog i pravilnog korišćenja, predlažemo da se u budućem periodu ovaj važan datum zvanično i u organizaciji resornog Ministarstva održivog razvoja i turizma, obilježava i na ulcinjskoj Solani, koja ispunjava uslove da bude Ramsarska močvara od međunarodnog značaja, čime će vjerujemo biti podstaknut i razvoj lokalne zajednice, ali i poslata poruka međunarodnoj javnosti da Vlada Crne Gore nema namjeru odustati od ideje ekološke države u korist elitnog turizma.

Nastavite sa čitanjem

Saopštenje za javnost

ZA ISPUNJAVANJE OBAVEZA POTREBNI SU  NAM PREGOVARAČI A NE OGOVARAČI

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja potez glavnog pregovarača g-dina Aleksandra Pejovića da sastankom sa nevladinim organizacijama otpočne javni dijalog sa ovim dijelom civilnog društva, koji nesporno u određenim poglavljima posjeduje potencijal da doprinese kvalitetu izvršavanja zahtijeva Evropske Unije, što pregovori u suštini jesu.

Detalj sa sastanka (izvor fotografije: http://www.mip.gov.me)

Naročito nas raduje način razmišljanja koje je g-din Pejović podijelio na sastanku na kom su prisutvovali predstavnici/e nevladinih organizacija iz različitih oblasti djelovanja među kojima i Aleksandar Perović, izvršni direktor Ozona,  a tiče se suštine pregovaračkih struktura, odnosno pojedinaca koji će biti uključeni iz civilnog sektora.

Naime, glavni pregovarač je istakao da će članovi radnih grupa biti birani po stučnim referencama koje posjeduju, i da će tamo predstavljati cijelo društvo, a ne samo sebe i matične organizacije, što je na žalost bila praksa u većini slučajeva u prošlosti kada je učešće predstavnika nevladinih organizacija u tijelima koje formiraju nadležne institucije u pitanju.

Upravo je to stav Ekološkog pokreta ,,OZON“ i mi smo spremni bez obzira da li će naši predstavnici/e biti dio radnih grupa, a u skladu sa kapacitetima koje imamo, dati skromni doprinos kvalitetu ispunjavanja obaveza iz poglavlja koje su domen djelovanja našeg Udruženja, što je nadamo se i stav većine nevladinih organizacija koje su posvećene očuvanju javnog interesa i unapređenju kvalieta života svih građana/ki Crne Gore.

Nastavite sa čitanjem

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet: Bespravna sječa i nelagalna prodaja šume

APEL MINISTRU MILOŠEVIĆU – NAPRAVITE PROMJENE ILI PODNESITE OSTAVKU

Prizor sa nikšićkih ulica

Ekološki pokret ,,OZON“ apeluje na Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoj, g-dina Tarzana Miloševića, da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima sprovede istragu kako je moguće da se ogromna količina bespravno i nenamjenski posječene šume nesmetano i nelegalno transportuje i prodaje na javnim površinima u gotovo svim opštinama u Crnoj Gori, a naročito u Nikšiću, i kako to prolazi bez reagovanja resorne – šumarske inspekcije koja bi trebala da spriječi da posječena stabla dođu na sivo tržište.

Obzirom da po pravilu u ovo doba godine, problem nelegalne prodaje jelki i badnjaka naročito biva izražen, što za posledicu ima pustošenje i određenih lokaliteta u državnom vlasništvu, koji su itekako dobro poznati svim dugogodišnjim funkcionerima iz ovog resora, koji i imaju veliku odgovornost za neodrživo upravljanje šumskih fondom, ubjeđeni smo da je neophodno procesuirati sve one koji nemaju kapacitet  ili svjesno odbijaju da rade posao koji im je povjeren a to je zaštita javnog a ne privatnog ili ličnog interesa.

Ukoliko se žele realizovati planovi, koji su pompezno najavljeni na II Šumarskom forumu, onda treba za taj posao imenovati ljude koji imaju dovoljno profesionalnosti da rade ono što je veoma jednostavno – da primjene važeće zakone.

Nastavite sa čitanjem

SAČUVAJMO ULCINJSKU SOLANU

Predmet:  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Vladu Crne Gore da ne dozvoli da se uništi ulcinjska Solana, koja zbog svog ornitološkog značaja ima neprocjenjivu ekonomsku vrijednost, mnogo veću nego što će generacije građana/ki Crne Gore imati od bilo kakvog projekta na tom prostoru, koji bi uzgred i trajno poremetio postojeći ekosistem.

Obzirom da je riječ o jednom od najprepoznatljivijih lokaliteta koji Crnu Goru u svijetu može predstaviti kao državu koja svoju budućnost temelji na principima održivog razvoja, i koji ako se spriječe problemi sa krivolovom, što je takođe stvar volje donosioca odluka, može donijeti ekonomske benefite i sadašnjim i generacijama koje dolaze, upozoravamo cjelokupnu javnost da bi uništavanje ulcinjske Solane jednom za svagda ugasilo nadu da ćemo ostvariti ustavno opredjeljenje i postati ekološka država, što bi nesumnjivo imalo negativan efekat i na razvoj turizma kao jedne od strateški najvažnijih grana.

Opominjemo donosioce odluka, ako ne misle da će izvori prihoda u budućnosti biti od invazije golfera ili uvođenja u zakonski okvir krivolovnih organizacija, koje doduše imaju međunarodni karakter, da bi svaka nedovoljno dobro izvagana odluka, prouzrokovala nesagledive posledice i po državu, a naročito po lokalnu zajednicu.

Upravo zato, a uzimajući u vidu dosadašnju praksu provlačenja javnih procedura na ,,mala vrata“, naročito kada su u pitanju ekološke teme, apelujemo na građane Ulcinja i cijele Crne Gore i sve nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine ili održivim razvojem, naučne ustanove i medije, da se uključe u javne rasprave za sve procedure koje budu potrebne da bi se eventualno počeli bilo kakvi građevinski radovi na ulcinjskoj Solani i tako pokažu građansku odgovornost.

Na to nam daje pravo i Ustav Crne Gore i međunarodni ugovor Arhuska konvencija koji je transponovan u naše zakonodavstvo i ukoliko želimo da sačuvamo mogućnost da naša država bude prepoznatljiva po prirodnima vrijednostima, od čega možemo imati isključivo benefite vrijeme je da pokažemo da smo spremni i da argumentima ubjedimo donosioce odluka da je javni interes ispred privatnog.

Obzirom da je istraživanje koje smo povodom 20 godina od usvajanja žabljačke deklaracije sproveli u svim crnogorskim opštinama i na reprezentativnom uzorku pokazalo da preko 70% građana/ki želi da učestvuje u donošenju odluka iz oblasti životne sredine smatramo da je ulcinjska Solana pravi primjer da u praksi dokažemo da želimo ekološku državu.

Jer javni interes se jednakom posvećenošću brani i u Podgorici, i u Nikšiću, i u Budvi, i na beranskim Vasovim vodama i na ulcinjskoj Solani.

Sačuvajmo ono što još nije uništeno. Mi odlučujemo.

Materijal za preuzimanje:

Press clipping_Solana

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet:  Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011

 NOVI GLUMCI STARI SCENARIO

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Skupštinu Crne Gore i Vladu Crne Gore da od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću zahtjeva da poništi Odluku i na taj način pokažu da su opredjeljeni za suštinsku saradnju sa civilnim društvom, konkretno sa nevladinim organizacijama, što je bila i jedna od preporuka EU.

Pošto je više nego očigledno da je Odluka usvojena značajno kasnije nego što je bilo najavljeno u Javnom pozivu (45 dana) , da značajan broj finansijski podržanih projekata nema dovoljan iznos (60%) za kvalitetnu realizaciju, te da svi projekti koji imaju veći dio sredstava obezbjeđenih iz EU fondova nijesu podržani, čime su se stekli uslovi da se preispita i na koji način su članovi/ce Komisije odlučivali o prioritetima i da li su oni bili javni ili privatni, izražavamo razočarenje načinom na koji se pokušavaju poništiti svi postignuti pozitivni pomaci u dijelu komunikacije i saradnje Parlamenta, Vlade,  nadležnih institucija na državnom i lokalnom nivou sa nevladinim udruženjima i medijima koji imaju kapaciteta da na visoko profesionalan način i u kontinuitetu pokušavaju ukazati na propuste i štititi javni interes.

Naročito smo razočarani nespornom činjenicom da su, nakon prošlogodišnje raspodjele koja je kod velikog broja NVO izazvala negodovanje radom Komisije, što je prouzrokovalo i da dođe do promjena u tom mješovitom tijelu, te pompeznih najava da će ovogodišnja raspodjela biti urađena na profesionalan način uz uvažavanje prioriteta cijelog društva a ne pojedinaca, opet izigrana očekivanja velikog broja nevladinih organizacija koje imaju sjedište van Podgorice da će kvalitet projektne ideje i referentnost aplikanata biti najvrijedniji argumenti prilikom izbora.

Da ne bi bilo dileme, da je naše reagovanje proisteklo zbog toga što naš projekat ,,Škola Urbane Ekologije 2011-2012“ koga smo kandidovali u dijelu Vaninstitucionalno obrazovanje, nije finansijski podržan, jer ne sumnjamo da će njegov kvalitet i potreba za realizacijom biti dovoljni razlozi da ga podrže drugi donatori, javno obećavamo da nećemo aplicirati za sredstva ukoliko ovogodišnja Odluka bude poništena i Javni poziv ponovljen.

Vjerujemo da to što će jedna organizacija koja ima sve potrebne preduslove da aplicira i realizuje projekat na planirani način, biti manje na listi za razmatranje, makar malo olakšati reizbor Komisije o projektima od javnog značaja. A možda i reizbor samih članova/ca Komisije?

Nadamo se da će Skupština i Vlada prepoznati ko radi na tome da građanima Crne Gore budu bolji uslovi za život.

Aleksandar Perović, izvršni direktor

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ izražava nezadovoljstvo načinom na koji je juče u Skupštini Crne Gore vođena rasprava o predlogu ažuriranog Zakona o upravljanju otpadom, gdje je ubjedljiva većina donosioca odluka na najvišem nivou pokazala potpunu nezainteresovanost da se suštinski unaprijedi stanje u ovoj oblasti od životnog značaja.

Naročito nas uznemirava način na koji se pokušavaju dobiti sitni politički poeni na račun postojećih problema sa kojima su suočeni građani svih opština Crne Gore, pa samim tim i poslanici/ce, ako znamo da niko od njih nije našao za shodno da javno podrži građanske inicijative koje su tokom 2011. godine vođene u Beranselu, Grblju, Nikšiću, a koje su imale za cilj borbu za poštovanje Ustavom i setom zakona garantovanih prava na zdravu životnu sredinu.

Neprihvatljivo je da se briga za zdravlje građana i kvalitet životne sredine, čiji interes bi trebao biti prioritet njihovim legitimnim predstavnicima/cama u Skupštini Crne Gore, svodi na par populističkih govora, koji svakako nijesu odraz poznavanja materije ili stanja na terenu, dok se interesima privatnih firmi koje su i najveći zagađivači posvećuje neuporedivo veći prostor i primjetno ulažu veći napori da se unaprijedi stanje.

Poražavajuće je da se 20 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom ponovo čuju međusobne optužbe vršioca vlasti sa državnog i lokalnih nivoa, za činjenicu da imamo opasan otpad, kao posledicu neselektivnog odlaganja, u gotovo svakom kontejneru ali svakom vodotoku u Crnoj Gori.

Posebno brine nesporna činjenica da nadležni organi ne pokazuju volju da procesuiraju prekršioce ovog zakona, niti da pokrenu odgovarajuće postupke protiv onih pojedinaca koji su odgovorni za različite nepravilnosti koje su identifikovane u dijelu izrade pratećih dokumenata potrebnih za uspješnu primjenu Zakona o upravljanju otpadom.

Pitamo javno dokle će se tolerisati kršenje zakona na deponiji opasnog otpada na Vasovim vodama, gdje se gotovo svakodnevno odlažu razne vrste otpada uprkos činjenici da je dokazano niz nepravilnosti u dijelu izrade projektne dokumentacije? Dokle će se dopuštati da se na deponiji opasnog otpada u Mislovom dolu odlaže otpad iz opština Cetinje, Kotor i Budva i na taj način pravi nelojalna konkurencija jedinoj donekle uređenoj deponiji Livade u Podgorici? Dokle će oni koji gotovo svakodnevno nesmetano odlažu otpad u vodotoke prolaziti nekažnjeno? Dokle će gotovo svakodnevno nicati divlje deponije i na onim mjestima koja su bila očišćena i na taj način zloupotrebljavati novac poreskih obveznika i donatora?

Pitamo kome je u interesu da se dopušta da nadležni inspekcijski organi na lokalnom nivou uporno ne rade svoj posao, i zašto se ta nadležnost ne podigne na veći, državni nivo, jer je više nego izvjesno da je upravo to jedan od glavnih problema zbog kojih Zakon o upravljanju otpadom biva konstantno opstruisan?

Imajući u vidu važnost poglavlja 27 za proces pregovora sa EU, ubjeđeni smo da će izazovi sa kojima ćemo se kao društvo susresti u dijelu primjene Zakona o upravljanju otpadom biti veoma zahtjevni i ukoliko u najskorijem roku nadležne institucije ne pokažu volju da se dijametralno promjeni dosadašnja praksa, posledice sa kojima ćemo neizbježno biti suočeni biće pokazatelj da privatni interes na ovim prostorima ima primat nad javnim.

Pozivamo Vladu Crne Gore da pokaže odlučnost u sprovođenju novog Zakona o upravljanju otpadom uz efikasnu i neselektivnu primjenu kaznenih mjera, jer jedino na taj način je moguće unaprijediti postojeće neodrživo stanje, koje sem ekoloških ima isto tako nesagledive i ekonomske posledice, što se u vremenu globalne krize ne smije tolerisati.

Nadamo se da će naš apel usloviti da i poslanici/ce pronađu u sebi motiv da obiđu neku od brojnih deponija opasnog otpada, kao što su npr. beranske Vasove vode, nikšićke Halda ili Mislov do, i svojim očima vide ono o čemu raspravljaju u Skupštini Crne Gore.

Ukoliko im trebaju tumači koji će im objasniti zašto su gotovo sve postojeća neuređena odlagališta na kojima se (ne)planski deponuje otpad iz crnogorskih opština ustvari deponije opasnog otpada a ne komunalnog kako se to pokušava plasirati u javnosti, rado ćemo ih obezbjediti i to iz redova stručne i laičke javnosti.

Poziv je javan i otvoren. Jer mi smo tu zbog javnog interesa, što bi trebalo da nas povezuje sa donosiocima odluka iz Skupštine Crne Gore.

 Aleksandar Perović, izvršni direktor

Web clipping:

http://www.vijesti.me/vijesti/briga-poslanika-zdravlje-svedena-populisticke-govore-clanak-51561

Press clipping:

Saopštenje za javnost

IZVJEŠTAJI BERANSKE LOKALNE UPRAVE PUTUJU KROZ VRIJEME

Ekološki pokret ,,OZON“ nakon juče dobijenih dopisa od strane lokalne uprave opštine Berane, tačnije Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove koji su puni tehničkih nepravilnosti nelogičnosti, poput datuma kada su pisani, odnosno rednih brojeva pod kojima su zavedeni i ne pružaju nijedan valjan argument zbog čega nijesu prihvatljivi komentari i sugestije koje smo dostavili u toku javne rasprave za Koncesioni akt regionalne sanitarne deponije ,,Vasov do“, kako se sada u krugovima lokalnih funkcionera ,,zvanično“ naziva deponija opasnog otpada na Vasovoj vodi, smatra da je javna rasprava sprovedena na neprimjeren način i da nije suštinski ispunila namjenu, te da je novac poreskih obveznika opet potrošen na neodgovarajući način i da nije zaštićen javni interes.

Dopis iz budućnosti

Smatramo i da Odluke lokalnih parlamenata opština Berane i Plav, po kojima je usvojen ovaj dokument treba prespitati, jer je očigledno da je datum Izvještaja sa javne rasprave sporan, kao i da treba izvršiti reviziju cjelokupne dokumentacije za projekat izgradnje regionalne sanitarne deponije u opštini Berane, jer je identifikovan čitav niz nepravilnosti, poput nepoštovanja važećeg Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, jer je postojao eliminatorni faktor- blizina rijeke Lim, mijenjanja projektne dokumentacije nakon sprovede procedure procjene uticaja na životnu sredinu, čime su se stekli uslovi da je urađeni Elaborat neprihvatljiv, te konačno nepostojanja važeće Odluke po kojoj se na lokaciji Vasove vode, i dalje deponuje otpad iz opštine Berane, čime se svjesno krši Zakon o upravljanju otpada.

Koristimo priliku da pozovemo organe lokalne uprave opštine Berane da svoje aktivnosti upute ka razvoju zajednice i boljoj budućnosti svih građana/ki, te da pitanje upravljanja otpadom riješe na način da bude zaštićen interes sadašnjih i budućih generacija, i da sankcionišu odgovorne za identifikovane nepravilnosti, kako bi se nivo profesionalnosti i poslovnog ugleda značajno popravio.

Pričati o kapitalnim projektima i privlačenju značajnih investitora a u praksi slati potpuno suprotnu sliku javnosti, i to naročito onom dijelu čije interese lokalna uprava treba da štiti, svakako ne obećava blistavu budućnost, stoga se iskreno nadamo da će umjesto dopisa koji se vraćaju unazad, dokumenti koji tretiraju razvoj lokalne zajednice biti okrenuti unaprijed, uz uvažavanje mišljenja javnosti i poštovanje dobronamjernih sugestija.

I naravno, očekujemo da dobijemo objašnjenja zašto su komentari koje smo uputili u toku javne rasprave bili neprihvatljivi.

Aleksandar Perović, izvršni direktor

Pres kliping:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

R.b. 128-11/01

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja najavu iz Ministarstva odbrane da će u budućem periodu problem uništavanja viška naoružanja biti tretiran na značajno drugačiji način nego što je to do sada rađeno, što će nadamo se doprinijeti da se potencijali prirodnih bogatstava Crne Gore valorizuju na pravi način umjesto da se ugrožavaju realne razvojne šanse.

Veoma nas raduje što će se i u Crnoj Gori kada je u pitanju uništavanje i skladištenje viška naoružanja, što je bezdjedonosni ali i potencijalni ekološki problem, biti poštovani savremeni standardi i što će vojnim otpadom biti upravljano na način na koji se to radi u razvijenim zemljama.

Naročito smo zadovoljni zbog prestanka uništavanja viška naoružanja na prostoru planina Golije, koje po svim relevantnim pokazateljima imaju potencijal da budu kandidovane za NATURA 2000 mrežu evropskih zaštićenih područja, što bi ovom kraju pružilo značajne razvojne mogućnosti i nadamo se da se na ovom području više neće spaljivati vojni otpad.

Potpuno svjesni potencijalne opasnosti koja prijeti u slučaju da se što je prije moguće ne otpočne sa realizacijom najavljenih projekata, apelujemo na Ministarstvo odbrane da prilikom budućih aktivnosti uvaži standarde zaštite životne sredine, bez obzira što Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu izuzima projekte ,,namjenjene odbrani“ i od samog planiranja budućih aktivnosti uključi i stučnjake iz ove oblasti i informiše zainteresovanu javnost i na taj način izbjegne neprijatnosti koje su bile prouzrokovane izostankom kvalitetne komunikacije, za što je odgovornost isključivo na nadležnim organima..

Ovom kompleksnom problemu ne trebaju dodatne prepreke i nadamo se da će novim pristupom Ministarstvo odbrane uspješno odgovoriti na izazove i da ćemo u što skorijem roku imati mnogo bolju situaciju nego što je to danas.

 Ekološki pokret ,,OZON“

Pres kliping:

Reagovanje na Saopštenje Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ekološki pokret ,,OZON“ nakon reagovanja Ministarstva održivog razvoja i turizma, a bez želje za daljom polemikom, već isključivo zbog upoznavanja zainteresovane javnosti sa suštinom našeg saopštenja, smatra neophodnim ukazati da je Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu definisano, citat:

,,Član 2 

Ciljevi izrade strateške procjene su:

1) obezbjeđivanje da pitanja životne sredine i zdravlje ljudi budu potpuno uzeta u obzir prilikom razvoja planova  ili programa,

2) uspostavljanje jasnih, transparentnih i efikasnih postupaka za stratešku procjenu,

3) obezbjeđivanje učešća javnosti,

4) obezbjeđivanje održivog razvoja,

5) unaprijeđenje nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.“ kraj citata.

Kako je u i samim Odgovorima sa Javne rasprave za Detaljni prostorni plan za koridor dalekovoda  400 kV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora  sa strateškom procjenom na životnu sredinu, dobijena potvrda da nijesu postojali podaci i studije na osnovu kojih je bilo moguće napraviti kvalitetnu procjenu mogućih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, te da je naveden čitav niz dokumenata koji je urađen ili čija je izrada u toku, uz napomenu da će isti biti dodati u Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, čime se dokazuje i to da zainteresovana javnost nije imala mogućnost da bude upoznata sa relevantnim podacima što je za kvalitetno učešće u javnim raspravama neophodan preduslov, konstatujemo da su naši komentari bili potpuno konstruktivni i utemeljeni na suštinskom shvatanju prirode dokumenta i same svrhe javne rasprave.

Apelima upućenim resornom Ministarstvu željeli smo uticati da se ne ponavlja već previše puta viđen scenario po kom usvojeni strateški dokumenti idu na studije o potrebi revizije, pa zatim revizije itd., sve zbog toga što nijesu bili utemeljeni na relevantnim podacima i studijama.

A to je priča o zaštiti javnog interesa i novca poreskih obveznika i to je ono što je jedan od programskih ciljeva naše i drugih nevladinih organizacija koje učešćem u javnim raspravama pokazuju da prepoznaju svoju odgovornost za kvalitet odluka koje će imati efekat na kvalitet života sadašnjih i budućih generacija, uključujući i ekonomski momentat koji je u neraskidivoj vezi sa ekološkim.

Možda je naše shvatanje pojmova i procedura, dijametralno suprotno od pojedinaca i firmi kojima je privatni interes u prvom planu, ali je sigurno da su sve naše reakcije i aktivnosti usmjerene ka suštinskom poštovanju važećih zakona i zaštiti javnog interesa, što svakako potvrđuje naše dobre namjere i želju da damo skromni doprinos unapređenju kvaliteta života i životne sredine.

Hvala svima koji to tako i prepoznaju, među kojima je vjerujemo i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.