Održan okrugli sto: ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori“

Detalj sa okruglog stola

U utorak 6. marta, Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih institucija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“,  u saadnji sa OEBS misijom u Crnoj Gori, upriličili su okrugli sto ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije“.

Nastavite sa čitanjem

Advertisements

ARHUS CENTAR NIKŠIĆ DOBIO JOŠ JEDNU VAŽNU JAVNU ULOGU

Ekološki pokret ,,OZON“ će ubuduće, preko svoje organizacione jedinice Arhus Centra Nikšić, biti aktivno uključen u javne procedure Procjene uticaja na životnu sredinu i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se budu realizovali u sjevernom regionu Crne Gore.

Naime, u dogovoru sa Agencijom za zaštitu životne sredine, kao nadležnom institucijiom, zainteresovana javnost će ubuduće moći da izvrši uvid u predmetnu dokumentaciju i u prostorijama Arhus Centra Nikšić, čime se značajno povećava transparentnost javnih procedura i postavlja visok standard u ovom segmentu poslovanja nadležnih institucija, što će nadamo se biti inspirativno i za druge važne oblasti u našem društvu.

Ovaj primjer dobre prakse biće svakako značajan i na putu ka EU, jer imajuću u vidu važnost i kompleksnost procesa pregovora, potpuno smo sigurni da će ova međunarodna zajednica kojoj kao društvo težimo sa odobravanjem prihvatiti to što je jednoj nevladinoj organizaciji povjerena javna i veoma važna uloga, čime se suštinski poštuju preporuke EK vezane za unapređenje sardanje nadležnih institucija i organizacija civilnog društva.

Ekološki pokret ,,OZON“ će pokušati u budućem periodu da iskoristi sve svoje resurse i potencijale da poveća kvalitet javnog dijaloga i omasovi učešće u javnim procedurama, jer je to po nama suštinski mehanizam zaštite javnog interesa i nešto što smanjuje prostor za manipulaciju javnosti ili druge neprimjerene radnje, poput npr. korupcije  ili zloupotrebe službenog položaja.

Prvi predmet ,,Procjena uticaja na životnu sredinu izgradnje vjetroelektrane Krnovo“

Kako će uticati na životnu sredinu?

Prvi projekat čiji će predmetni elaborat biti dostupan zainteresovanoj javnosti u Arhus Centru Nikšić, jeste izgradnja vjetroelektrane na Krnovu, koje pripada opštinama Nikšić i Šavnik.

Nastavite sa čitanjem

Pres povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak“

Detalj sa presa u Arhus centru Nikšić

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić konferenciju za novinare povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak građana Nikšića“, realizovanog u okviru projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“.

Istraživanje koje su sproveli naši volonteri Slavica Zorić, Aleksandra Gvozdenović i Duško Vujačić, urađeno je na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika i po sistemu terenskog rada, dok je metodologija koja je korišćena razvijena na Fakultetu za primjenjenu ekologiju ,,FUTURA“ u Beogradu.

Rezultati istraživanja su veoma alarmantni jer se ispostavilo, ovom kvantitativnom metodom koja pokazuje koliko racionalno koristimo lokalne resurse, da građanima Nikšića u prosjeku treba pet planeta za način života koji vode.

Nastavite sa čitanjem

Održana radionica za anketare

Detalj sa radionice

Ekološki pokret ,,OZON“ organizovao je danas u prostorijama Arhus Centra Nikšić, radionicu za anketare/ke koji će sprovesti anketu u okviru istraživanja Ekološki otisak građana Nikšića, koje je jedno od segmenata projekta ,,Ja volim moj Nikšić a ti?“.

Anketare/ke, članove/ Ozonovog volonterskog kluba, sa ciljevima projekta kojeg je podržala Pivara Trebjesa, članica StarBev Grupe, upoznali su projektni tim, Milan Korać koordinator i Biljana Kecojević, asistent.

Autor projekta, Aleksandar Perović, osmislio je praktičnu vježbu – simulaciju ankete, gdje su učesnici/e radionice postavljali jedni drugima pitanja, vezana za djelove ankete koji bi mogli eventualno da budu nepoznanica građanima/kama.

Nastavite sa čitanjem

Održana Konferencija za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“

Detalj sa Konferencije za novinare

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić, konferenciju za novinare povodom početka realizacije projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“, koji je pobijedio na ovogodišnjem Konkursu za NVO koje se bave zaštitom životne sredine, kojeg je po prvi put raspisala pivara ,,Trebjesa“, članica StarBev grupe.

Na Konferenciji su govorili g-din Momčilo Mićunović, Podpredsjednik opštine Nikšić, g-đica Natalija Milić, menadžerka korporativnih poslova u Pivari ,,Trebjesa“ i g-din Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Projekat su predstavili g-din Milan Korać, koordinator i g-đica Biljana Kecojević, asistentkinja.

Nastavite sa čitanjem

Otvoren Arhus centar Nikšić

Sa presa

Ekološki pokret ,,OZON“ u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i OEBS misijom u Crnoj Gori i uz podršku ENVSEC (Environment & Security) organizovao je Konferenciju za novinare povodom otvaranja Arhus centar Nikšić, koji će funkcionisati kao posebna organizaciona jedinica.

Na Konferenciji su govorili g-din Goran Svilanović, koordinator OEBS-ovih aktivnosti za ekonomiju i životnu sredinu, g-đa  Ivana Vojinović, Pomoćnik ministra za životnu sredinu, g-đa Daliborka Pejović, direktorica Agencije za zaštitu životne sredine, g-din Momčilo Mićunović, Potpredsjednik opštine Nikšić i Nj.E. Ambasador Šarunas Adamovičijus, šef OEBS misije u Crnoj Gori.

Nastavite sa čitanjem

Milan Korać u Radnoj grupi za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i predkursore ozona

Milan Korać, koordinator Arhus centra Nikšić

Milan Korać, predstavnik Ekološkog pokreta ,,OZON“ imenovan je Odlukom Ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića, za člana Radne grupe za izradu Predloga Uredbe o maksimalnim nacionalnim emisijama za acidifikujuće i eutrofikujuće zagađujuće materije i predkursore ozona.

G-din Korać, je bio jedini predstavnik NVO koje se bave zaštitom životne sredine na Javnom pozivu koga je uputilo resorno Ministarstvo.

Ekološki pokret ,,OZON“, kao predlagač, ispunio je sve uslove u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom.

Obzirom da je g-din Korać imenovan za koordinatora Arhus centra Nikšić, naš cilj je da učešćem u izradi zakonskih i podzakonskih akata utičemo na kvalitet tih obavezujućih dokumenata i na taj način damo doprinos primjeni Arhuske konvencije u Crnoj Gori.