Saopštenje za javnost

ZA ISPUNJAVANJE OBAVEZA POTREBNI SU  NAM PREGOVARAČI A NE OGOVARAČI

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja potez glavnog pregovarača g-dina Aleksandra Pejovića da sastankom sa nevladinim organizacijama otpočne javni dijalog sa ovim dijelom civilnog društva, koji nesporno u određenim poglavljima posjeduje potencijal da doprinese kvalitetu izvršavanja zahtijeva Evropske Unije, što pregovori u suštini jesu.

Detalj sa sastanka (izvor fotografije: http://www.mip.gov.me)

Naročito nas raduje način razmišljanja koje je g-din Pejović podijelio na sastanku na kom su prisutvovali predstavnici/e nevladinih organizacija iz različitih oblasti djelovanja među kojima i Aleksandar Perović, izvršni direktor Ozona,  a tiče se suštine pregovaračkih struktura, odnosno pojedinaca koji će biti uključeni iz civilnog sektora.

Naime, glavni pregovarač je istakao da će članovi radnih grupa biti birani po stučnim referencama koje posjeduju, i da će tamo predstavljati cijelo društvo, a ne samo sebe i matične organizacije, što je na žalost bila praksa u većini slučajeva u prošlosti kada je učešće predstavnika nevladinih organizacija u tijelima koje formiraju nadležne institucije u pitanju.

Upravo je to stav Ekološkog pokreta ,,OZON“ i mi smo spremni bez obzira da li će naši predstavnici/e biti dio radnih grupa, a u skladu sa kapacitetima koje imamo, dati skromni doprinos kvalitetu ispunjavanja obaveza iz poglavlja koje su domen djelovanja našeg Udruženja, što je nadamo se i stav većine nevladinih organizacija koje su posvećene očuvanju javnog interesa i unapređenju kvalieta života svih građana/ki Crne Gore.

Nastavite sa čitanjem

ZELENO SRCE: OBEZBIJEĐENA JEDNOKRATNA POMOĆ ZA 24 LICA SA CETINJA

Humanitarna sekcija ,,Zeleno srce“, koja je dio Ekološkog pokreta ,,OZON“, u saradnji sa cetinjskim Centrom za socijalni rad organizovala je u četvrtak 19. Januara u podgoričkom hotelu ,,City,  Donatorsku konferenciju koja je imala za cilj da se obezbjede sredstva za 24 lica koja se nalaze na evidenciji ove javne ustanove, što je i ostvareno.

Ozonovo rukovodsto, na čelu sa mr Nikolom Perovićem, Predsjednikom Upravnog odbora Udruženja i koordinatorom ,,Zelenog srca“, uplatiće sredstva u visini od 1.200 € (hiljadu i dvijestotine evra), što znači da je obezbijeđena jednokratna pomoć od po 50 € (pedeset evra) za sva 24 lica koja je predložio cetinjski Centar za socijalni rad.

Doprinos ovom dešavanju dao je i Hotel ,,City” koji je bez nadoknade ustupio salu i potrebnu tehničku opremu za Konferenciju.

Takođe i više privrednih subjekata , kojima su proslijeđena imena i brojevi ličnih računa lica sa evidencije Centra za socijalni rad, obećalo je da će se pridružiti ovoj akciji ,,Zelenog srca“ i pružiti pomoć građanima/kama Cetinja, kojima je to veoma potrebno.

Ekološki pokret ,,OZON“ je ostvario komunikaciju i sa lokalnom upravom Prijestonice, čiji je predstavnik g-din Momčilo Martinović, prisustvovao Konferenciji i dogovoreno je da se nastavi saradnja u humanitarnim akcijama.

Sem primarnih ekoloških,  Ozon se trudi da u kontinuitetu organizuje i humanitarne akcije, kako bi i na taj način uticali na povećanje kvaliteta života zajednice i građanske solidarnosti.

Nastavite sa čitanjem

Pres povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak“

Detalj sa presa u Arhus centru Nikšić

Ekološki pokret ,,OZON“ upriličio je u prostorijama Arhus centra Nikšić konferenciju za novinare povodom završetka istraživanja ,,Ekološki otisak građana Nikšića“, realizovanog u okviru projekta ,,Ja volim moj Nikšić, a ti?“.

Istraživanje koje su sproveli naši volonteri Slavica Zorić, Aleksandra Gvozdenović i Duško Vujačić, urađeno je na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika i po sistemu terenskog rada, dok je metodologija koja je korišćena razvijena na Fakultetu za primjenjenu ekologiju ,,FUTURA“ u Beogradu.

Rezultati istraživanja su veoma alarmantni jer se ispostavilo, ovom kvantitativnom metodom koja pokazuje koliko racionalno koristimo lokalne resurse, da građanima Nikšića u prosjeku treba pet planeta za način života koji vode.

Nastavite sa čitanjem

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predmet: Bespravna sječa i nelagalna prodaja šume

APEL MINISTRU MILOŠEVIĆU – NAPRAVITE PROMJENE ILI PODNESITE OSTAVKU

Prizor sa nikšićkih ulica

Ekološki pokret ,,OZON“ apeluje na Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoj, g-dina Tarzana Miloševića, da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima sprovede istragu kako je moguće da se ogromna količina bespravno i nenamjenski posječene šume nesmetano i nelegalno transportuje i prodaje na javnim površinima u gotovo svim opštinama u Crnoj Gori, a naročito u Nikšiću, i kako to prolazi bez reagovanja resorne – šumarske inspekcije koja bi trebala da spriječi da posječena stabla dođu na sivo tržište.

Obzirom da po pravilu u ovo doba godine, problem nelegalne prodaje jelki i badnjaka naročito biva izražen, što za posledicu ima pustošenje i određenih lokaliteta u državnom vlasništvu, koji su itekako dobro poznati svim dugogodišnjim funkcionerima iz ovog resora, koji i imaju veliku odgovornost za neodrživo upravljanje šumskih fondom, ubjeđeni smo da je neophodno procesuirati sve one koji nemaju kapacitet  ili svjesno odbijaju da rade posao koji im je povjeren a to je zaštita javnog a ne privatnog ili ličnog interesa.

Ukoliko se žele realizovati planovi, koji su pompezno najavljeni na II Šumarskom forumu, onda treba za taj posao imenovati ljude koji imaju dovoljno profesionalnosti da rade ono što je veoma jednostavno – da primjene važeće zakone.

Nastavite sa čitanjem