Zaštita prirodne baštine u opštini Nikšić

Opština Nikšic, sa svojim biogeografskim položajem i veoma specifičnim geomorfološkim, geološkim, hidrološkim, hidrogeološkim, pedološkim, klimatskim, biodiverzitetskim i drugim karakteristikama,  predstavlja, posebno sa stanovišta zaštite zivotne sredine, izuzetno vrijedno podrucje.  Upravo bogatstvo prirode i očuvanost životne sredine je  jedan od opredjeljujucih razloga da se na području Opštine Nikšić, vec duže vremena, preduzimaju odgovarajuce mjere zaštite. Ove aktivnosti, svojstvene lokalnoj zajednici su ustvari i pionirski zahvati jedne lokalne zajednice na zaštiti svojih prirodnih dobara, kao originalnih vrijednosti, posebno nakon proglašenja Crne Gore Ekološkom državom. Saglasno svom Programu zaštite životne sredine, na inicijativu Službe za zaštitu životne sredine, Republicki zavod za zaštitu prirode shodno predlogu Generalnog programa istraživačkog rada, je predložio jedan broj značajnih objekata prirode koji posjeduju reprezentativne i univerzalne vrijednosti, te su bili predmeti istraživackog rada stručnih ekipa Republickog zavoda kao matične institucije za takve aktivnosti.

Opština Nikšic je kao lokalna zajednica, polazeći od zahtjeva zadovoljavanja neposrednih i zajednickih interesa lokalnog stanovništva, utvrdjenih prvenstveno u odredbama Zakona o zaštiti prirode i Zakona o lokalnoj samoupravi odnosno Zakona o zivotnoj sredini, kojima je predvidjeno da je zaštita prirode djelatnost od posebnog društvenog interesa i da jedinica lokalne samouprave u skladu sa sopstvenim interesima i specificnostima donosi svoj program zaštite životne sredine i obezbjeduje vršenje djelatnosti zaštite prirode, prati stanje i razmatra probleme zaštite prirode i životne sredine.

Krajem 90- tih godina, predloženi su za stavljanje pod zaštitu sljedeci objekti prirode na teritoriji Opštine Nikšic:

–         Arboretum – Botanička basta porodice Kovačevič u Grahovu,

–         park- šuma  Trebjesa,

–          predio Studenačke glavice,

–          estavela Gornjepoljski vir,

–          intermitentni izvor (potajnica) Vidov potok u Gornjem Polju,

–          lokalitet Bjeloševska bara (tipični primjer  očuvanih tragova glacijacije- dolinskog lednika) kod Gornjeg Morakova;

–           predio Zabran kralja Nikole u Morakovu

–           predio Orjen sa Bijelom Gorom.

Izradom LEAP-a (lokalnog ekološkog akcionog plana) 2007.godine, osim ovih objekata prirode, predloženi su za zaštitu i sledeći objekti:

visoravan Lukavica sa Velikim i Malim Žurimom,

Lokva na Velikoj Osječenici kod Grahova (stanište malog mrmoljka – Triturus vulgaris );

šumska zajednica balkanske dioskoreje i bjelograbića (Dioscoreo-Carpinetum orientalis);

šumska zajednica bora munike (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum) na Štitovu i Prekornici;

–   šumska zajednica javorova i lipa (Aceri obtusati – Tilietum mixtum);

– šumska zajednica medvjeđe lijeske i crnog graba (Corylo colurnae-Ostryetum  carpinifoliae);

– Gorostasno stablo Pančićevog prelaznog makljena (Acer intermedium) u Broćancu kod Nikšića;

Od navedenih objekata prirode, nakon  obimnih naučno istraživačkih radova i sprovedene zakonske procedure,  stavljeni su pod zaštitu  Arboretum – Botanička bašta porodice Kovačević u Grahovu  kao spomenik prirode i Trebjesa kao posebni prirodni predio.

Pripremio:

VUKOVIĆ BORO, dipl.biolog

Samostalni savjetnik  za zaštitu životne sredine opštine Nikšić

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s