Novi portal

Dragi prijatelji,

nakon više do dvije godine provedene na ovom web mjestu, došlo je vrijeme za promjene:)

 

Molimo vas pratite nas na www.ozon.org.me

Idemo zajedno dalje:)

JAVNI POZIV

Ekološki pokret ,,OZON“, uz podršku Misije OSCE-a, drugu godinu za redom, realizuje projekat ,,Škola ekološkog aktivizma’’ sa ciljem da doprinese kvalitetu javnog dijaloga i unapređenju stanja u oblasti životne sredine.

Program je interaktivnog karaktera i pruža mogućnost aktivnog učešća u javnom dijalogu oko aktuelnih tema iz oblasti životne sredine i utiče na unapređenje ličnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i realizovanje namjenskih kampanja.

Želja nam je da otvaranjem važnih tema, uz učešće relevantnih institucija kao i zainteresovane javnosti i medija a kroz argumentovan dijalog utičemo na što efikasniju i bolju primjenu važećih zakona i otklanjaju identifikovanih propusta.

Program ,,Škola ekološkog aktivizma 2012”, koji će se ove godine realizovati u više opština i u periodu od 30. marta do 5. juna tekuće godine, ima interaktivni karakter i namijenjen je liderima podmlatka parlamentarnih političkih partija, predstavnicima medija i studentima postdiplomskih i završnih godina osnovnih studija.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu poslati biografiju na e-mail: aleksandar.perovic@ozon.org.me ili se prijaviti na kontakt tel. Aleksandra Perovića, 067/608-083  do 26. marta 2012. godine.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ekološki pokret ,,OZON“ u potpunosti podržava protest koji 18. marta u Podgorici organizuju Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Studentska unija, kao i sve iznijete zahtjeve koji su u interesu  ubjedljive većine građana/ki Crne Gore. Preciznije svih koji se nijesu ugradili u neku od sumnjivih privatizacija.

Imajući u vidu da je stanje životne sredine, naročito u oblasti upravljanja otpadom, alarmantno, što nesporno svjedoči činjenica da se otpad transportuje i deponuje bez važeće dokumentacije i u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju otpadom, te da na svim neuređenim smetlištima u Crnoj Gori ima prostora da se ispitaju koruptivne i kriminalne radnje, čvrsto vjerujemo da su privatni interesi daleko ispred javnog, te da je isključiva krivica za postojeće stanje na donosiocima odluka i to na najvećem nivou.

Upravo zbog činjenice da se građanima/kama naplaćuju  komunalne usluge a pritom svjesno krši Zakon o upravljanju otpadom, dok Zakon o komunalnim djelatnostima još uvijek nije na snazi, koristimo povod da ukažemo na još jedan račun koji plaćamo a koji je u potpunoj suprotnosti sa javnim interesom. Nije normalno da građani/ke plaćaju da se različite vrste neselektivno prikupljenog otpada, što je u suštini opasni otad,  prebacaju na neuređene i nelegalne deponije čime se ugrožava stanje životne sredine  i zdravlje ljudi.

Da smo u potpunosti u pravu, te da govorimo na osnovu agrumenata i provjerenih podataka objavljujemo dokumentaciju u kojoj se vidi da je za privremene deponije u Nikšiću (Mislov do) i u Beranama (Vasove vode)  istekao ugovoreni rok, da su istekle ekološke saglasnosti date za Elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za regionalne centre za upravljanje otpadom u Nikšiću, Beranama i Kotoru, te da su ugovori između opština Nikšić, Kotor i Budva o deponovanju smeća na Mislovom dolu, koje se vrši gotovo svakodnevno, takođe istekli i u suprotnosti sa odlukom o namjeni tog zemljišta samo za potrebe gradskih i prigradskih naselja.

Apelujemo na nadležne institucije da izađu na teren i spriječe ekološki i privredni kriminal, da utvrde ko je odgovoran za propuste i ko se ugradio, a na Vladu da omogući subvencije za poslovanje Javnih komunalnih preduzeća, dok se ne stvore uslovi za pravilno upravljanje otpadom u Crnoj Gori i efikasnu primjenu važećih zakona.

Pozivamo građane/ke Crne Gore da na protest ponesu i račune za komunalne usluge i na taj način pokažu da ne žele da žive u zagađenoj životnoj sredini.

Vrijeme je da se sa riječi pređe na djelo i da svako plaća svoje dugove.

Aleksandar Perović, izvršni direktor

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE:

Opština Nikšić:

Dopis JKP Nikšić

Sl List_Odluke

Ugovor o zakupu zemljista_Mislov do

Ugovor sa opstinom Budva

Ugovor sa opstinom Kotor

Ekološka saglasnost_NK

Opština Berane:

Dopis JP Komunalno Berane

Rjesenje o lokaciji

Ugovor o zakupu zemljista

Ekoloska saglasnost_BA

Optšina Kotor:

Ekoloska saglasnost_KO

Dopisi Ministarstva održivog razova i turizma:

Dopis MORT

Dopis od Pomoćnika ministra u kom se pominje da i opština Cetinje dovozi dio komunalnog otpada na neuređeno odlaglište Mislov do,

Dopis_Sektor za građevinarstvo

Potvrda od Ministarstva održivog razvoja i turizma (Sektor za građevinarstvo) da nosioci projekata nijesu u propisanom predali zahtjeve za građevinske dozvole, što je potvrda da su ekološke saglasnosti nevažeće i čime su se stekli uslovi za nove procedure procjene uticaja na životnu sredinu uz učešće zainteresovane javnosti.

Održan okrugli sto: ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori“

Detalj sa okruglog stola

U utorak 6. marta, Arhus centri Podgorica i Nikšić, uz podršku matičnih institucija Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“,  u saadnji sa OEBS misijom u Crnoj Gori, upriličili su okrugli sto ,,Uloga medija u sprovođenju Arhuske konvencije“.

Nastavite sa čitanjem

Evropska Agencija za životnu sredinu raspisala konkurs za mlade za najbolji video – Generacija 92

Evropska agencija za životnu sredinu (European Environmental Agency) raspisala je Konkurs za mlade  za najbolji video na temu ,,Koja je tvoja vizija održivog življenja u periodu od narednih 20 godina“.

Konkurs pod nazivom ,,Generacija 92″ pruža mogućnost mladim iz svih evropskih zemalja, uključujuči i zemlje Zapadnog Balkana, rođenim 1991, 1992 i 1993. godine da putem video forme u trajanju do 2 minuta, prikažu svoju viziju održivog razvoja u budućnosti.

Rok za prijavu radova je 2. april 2012. godine.

ARHUS CENTAR NIKŠIĆ DOBIO JOŠ JEDNU VAŽNU JAVNU ULOGU

Ekološki pokret ,,OZON“ će ubuduće, preko svoje organizacione jedinice Arhus Centra Nikšić, biti aktivno uključen u javne procedure Procjene uticaja na životnu sredinu i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se budu realizovali u sjevernom regionu Crne Gore.

Naime, u dogovoru sa Agencijom za zaštitu životne sredine, kao nadležnom institucijiom, zainteresovana javnost će ubuduće moći da izvrši uvid u predmetnu dokumentaciju i u prostorijama Arhus Centra Nikšić, čime se značajno povećava transparentnost javnih procedura i postavlja visok standard u ovom segmentu poslovanja nadležnih institucija, što će nadamo se biti inspirativno i za druge važne oblasti u našem društvu.

Ovaj primjer dobre prakse biće svakako značajan i na putu ka EU, jer imajuću u vidu važnost i kompleksnost procesa pregovora, potpuno smo sigurni da će ova međunarodna zajednica kojoj kao društvo težimo sa odobravanjem prihvatiti to što je jednoj nevladinoj organizaciji povjerena javna i veoma važna uloga, čime se suštinski poštuju preporuke EK vezane za unapređenje sardanje nadležnih institucija i organizacija civilnog društva.

Ekološki pokret ,,OZON“ će pokušati u budućem periodu da iskoristi sve svoje resurse i potencijale da poveća kvalitet javnog dijaloga i omasovi učešće u javnim procedurama, jer je to po nama suštinski mehanizam zaštite javnog interesa i nešto što smanjuje prostor za manipulaciju javnosti ili druge neprimjerene radnje, poput npr. korupcije  ili zloupotrebe službenog položaja.

Prvi predmet ,,Procjena uticaja na životnu sredinu izgradnje vjetroelektrane Krnovo“

Kako će uticati na životnu sredinu?

Prvi projekat čiji će predmetni elaborat biti dostupan zainteresovanoj javnosti u Arhus Centru Nikšić, jeste izgradnja vjetroelektrane na Krnovu, koje pripada opštinama Nikšić i Šavnik.

Nastavite sa čitanjem

Učešće na Konferenciji ,,Jaka zajednica – Ključ održivog razvoja“

Detalj sa panela ,,Šanse za prekograničnu saradnju": (izvor: http://www.cdtmne.org)

U utorak 31.janura, u hotelu ,,Podgorica“ održana je Konferencija ,,Jaka zajednica – Ključ održivog razvoja“ koju su organizovale NVO Terra i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u okviru Programa Prekogranične Saradnje Albanija  -Crna Gora, koji finansira Evropska Unija.

Na jednom od ukupno tri panela na Konferenciji, kojoj su prisustvovali predstavnici/e partnerskih organizacija i relevantnih institucija iz Albanije i Crne Gore, moderator je bio Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Nastavite sa čitanjem

NOVI ZNAK ZA NOVE AKCIJE

Ekološki pokret ,,OZON“ od 02.02.2012. godine koristiće novi znak (logo) koji na najbolji način prikazuje prirodu  i domen rada našeg Udruženja.

Nastavite sa čitanjem

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

2. FEBRUAR MEĐUNARODNI DAN VLAŽNIH STANIŠTA

VALORIZUJMO ULCINJSKU SOLANU NA ODRŽIV NAČIN

Ekološki pokret ,,OZON” povodom 2. februara, Svjetskog dana vlažnih staništa, koji se ove godine obilježava pod sloganom ,,Turizam u vlažnim područjima – fantastično iskustvo poziva Vladu Crne Gore da u skladu sa ustavnim opredjeljenjem ekološke države, donese realnu strategiju za valorizaciju prirodnih resursa koji imaju poseban značaj kako bi konačno i lokalne zajednice imale benefite od onoga čime raspolažu.

Obzirom da već duži period postoji očigledna namjera da se građanske inicijative, naročito one koje pokreću nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, u javnosti prikažu kao kočnica za razvoj i hajke na potencijalne investitore, smatramo da je upravo na ovaj važni međunarodni datum neophodno ukazati i na mogućnosti za valorizaciju prirodnih resursa koji nijesu sagledani niti iskorišćeni na kvalitetan način.

Kako bi dokazali javnosti da ekološke nevladine organizacije nijesu za konzervaciju prirodnih resursa, već upravo suprotno da itekako razumijemo potrebu njihovog održivog i pravilnog korišćenja, predlažemo da se u budućem periodu ovaj važan datum zvanično i u organizaciji resornog Ministarstva održivog razvoja i turizma, obilježava i na ulcinjskoj Solani, koja ispunjava uslove da bude Ramsarska močvara od međunarodnog značaja, čime će vjerujemo biti podstaknut i razvoj lokalne zajednice, ali i poslata poruka međunarodnoj javnosti da Vlada Crne Gore nema namjeru odustati od ideje ekološke države u korist elitnog turizma.

Nastavite sa čitanjem

Saopštenje za javnost

ZA ISPUNJAVANJE OBAVEZA POTREBNI SU  NAM PREGOVARAČI A NE OGOVARAČI

Ekološki pokret ,,OZON“ pozdravlja potez glavnog pregovarača g-dina Aleksandra Pejovića da sastankom sa nevladinim organizacijama otpočne javni dijalog sa ovim dijelom civilnog društva, koji nesporno u određenim poglavljima posjeduje potencijal da doprinese kvalitetu izvršavanja zahtijeva Evropske Unije, što pregovori u suštini jesu.

Detalj sa sastanka (izvor fotografije: http://www.mip.gov.me)

Naročito nas raduje način razmišljanja koje je g-din Pejović podijelio na sastanku na kom su prisutvovali predstavnici/e nevladinih organizacija iz različitih oblasti djelovanja među kojima i Aleksandar Perović, izvršni direktor Ozona,  a tiče se suštine pregovaračkih struktura, odnosno pojedinaca koji će biti uključeni iz civilnog sektora.

Naime, glavni pregovarač je istakao da će članovi radnih grupa biti birani po stučnim referencama koje posjeduju, i da će tamo predstavljati cijelo društvo, a ne samo sebe i matične organizacije, što je na žalost bila praksa u većini slučajeva u prošlosti kada je učešće predstavnika nevladinih organizacija u tijelima koje formiraju nadležne institucije u pitanju.

Upravo je to stav Ekološkog pokreta ,,OZON“ i mi smo spremni bez obzira da li će naši predstavnici/e biti dio radnih grupa, a u skladu sa kapacitetima koje imamo, dati skromni doprinos kvalitetu ispunjavanja obaveza iz poglavlja koje su domen djelovanja našeg Udruženja, što je nadamo se i stav većine nevladinih organizacija koje su posvećene očuvanju javnog interesa i unapređenju kvalieta života svih građana/ki Crne Gore.

Nastavite sa čitanjem